• Teoretické základy jednozrcadlových a dvouzrcadlových optických skenerů 

   Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití nanotechnologií ve stavebnictví 

   Autor: Klicmanová Iveta; Vedoucí práce: Sveshnikov Alexey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Deflektometrická metoda měření topografie lesklých ploch 

   Autor: Opat Jan; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Vybrané metody měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků 

   Autor: Šmejkal Filip; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   V práci jsou představeny principy vybraných kontaktních a bezkontaktních metod měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků. Jsou zde uvedeny, případně odvozeny základní matematické vztahy popisující funkci ...
  • Analýza vertikální indexové chyby prostorového optického skeneru 

   Autor: Brzobohatý Jindřich; Vedoucí práce: Pokorný Petr; Oponent práce: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   V práci je navržen efektivní kalibrační proces pro potlačení nežádoucího vlivu systematické vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru, který je velmi snadno aplikovatelný v praxi. Nejprve jsou ...