Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-6 z 6

  • Fourierovy koeficienty modelu gravitačního potenciálu Země 

   Autor: Karásek Michal; Vedoucí práce: Bořík Milan; Oponent práce: Novotný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V práci jsou popsány základní vztahy pro výpočet gravitačního potenciálu. Nezbytnou součástí práce je popis matematického aparátu vedoucího k řešení Laplaceovy diferenciální rovnice součtem nekonečné Fourierovy řady. ...
  • Velmi přesná referenční síť pro alignment experimentu Mu2e 

   Autor: Hejduková Jana Bohumila; Vedoucí práce: Šolc Jakub; Oponent práce: Schloesser Markus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato diplomová práce popisuje proces implementace velmi přesné lokální referenční sítě a accelerator alignment (pozicování urychlovačů částic) pro fyzikální experiment Mu2e. Proces realizace nové referenční sítě se skládá ...
  • Výpočet namáhání 3D modelu mostní konstrukce metodou konečných prvků 

   Autor: Rychetská Martina; Vedoucí práce: Novotný Jaroslav; Oponent práce: Bořík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem programu na výpočet namáhání betonového mostu metodou konečných prvků. Skládá se z několika částí. Začíná teoretickou částí, zabývající se metodou konečných prvků. Další část obsahuje ...
  • Aplikace metody konečných prvků ve fyzikální geodézii 

   Autor: Mráz David; Vedoucí práce: Bořík Milan; Oponent práce: Novotný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   V dnešní době je geopotenciální model Země obvykle počítán pomocí Stokesovych koeficientů. S neustálým zvyšováním výpočetního výkonu se výzkum stále více soustředí na nové způsoby přesného modelování tíhového pole. Cílem ...
  • Krigování v anisotropním modelu 

   Autor: Lžíčař Martin; Vedoucí práce: Nosková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza transportu tepla a proudění vody v pórovitém prostředí 

   Autor: Krupička Lukáš; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)