Now showing items 1-1 of 1

  • Učebny na gymnáziu z pohledu denního osvětlení 

   Author: Kristýna Tomanová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení ve vybraných učebnách gymnázia. V těchto učebnách proběhlo nejprve jejich zaměření a popis současného stavu. Rovněž bylo provedeno měření hodnot jasu a osvětlenosti ...