Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání algoritmů pro faktorizaci velkých celých čísel 

   Author: Jakub Dvořák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V této práci se zabývám faktorizačnimi algoritmy. V prvni části zavedu matematické pojmy, které jsou nutné pro pochopeni popsaných algoritmů. V dalši části popiši kryptosystém RSA založený na problému faktorizace. Následně ...