Now showing items 1-10 of 10

  • Čištění dat pomocí pravděpodobnostního programování 

   Author: Tomáš Jungman; Supervisor: Rybář Vojtěch; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce zahrnuje rešerši z oblasti čištění a doplňování datových sad a zaměřuje se na konkrétní přístup s využitím pravděpodobnostního programování. Pro praktickou část práce je využíván pravděpodobnostní programovací jazyk ...
  • Detekce a sledování vozidel z video záznamu pro analytické účely 

   Author: Petr Pilař; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Aplikaci detekce a sledováni vozidel se v poslednich letech stále vice využivá ke sledováni dopravnich situaci v zabydlených oblastech i dálnicich, plánováni provozu po komunikacich i k různorodému civilnimu využiti. ...
  • Detekce podvodných finančních výkazů v KB 

   Author: Michal Šolc; Supervisor: Ditrich Josef; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce zkoumá možnosti detekce podvodných finančních výkazů. Cílem práce je najít vhodný přístup k detekci podvodných finančních výkazů v Komerční bance. V rešeršní části jsou ukázany přístupy k detekci navržené několika ...
  • Detekce poruch v CT snímcích pomocí neuronových sítí 

   Author: Petra Čurdová; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce se zabývá výzkumem metod používaných pro detekci a klasifikaci poruch v CT snímcích za použití neuronových sítí. Na základně těchto metod pak popisuje implementaci vlastního řešení, které funguje pro rozpoznávání ...
  • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neurónových sítí 

   Author: Matúš Botek; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce si klade za cíl shrnout různé techniky zlepšování a nejmodernější přístupy použitelné pro úkoly v oblasti lékařského zobrazování. S těmito zna-lostmi jsou implementovány a trénovány modely konvolučních neuronových ...
  • Heterogenní kernel 

   Author: Samuel Fabo; Supervisor: Motl Jan; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Metódy strojového učenia, ktoré používajú kernelové funkcie sú dobre preskúmané, avšak väčšina týchto kernelových funkcií vie pracovať len s numerickými vstupnými dátami. Aby tieto kernely vedeli spracovať kategorické dáta, ...
  • Klasifikace internetového provozu 

   Author: Jana Mašková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Práce se zabývá celým procesem strojového učení pro klasifikaci internetového provozu a určení škodlivé komunikace. Proces je popsán od získání dat, jejich zpracování až po výběr vhodných příznaků a algoritmů, společně s ...
  • Merlin: Proces implementace doporučovacího systému na GPUs 

   Author: Čeněk Sůva; Supervisor: Kasalický Petr; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato práce do detailu popisuje aplikační framework NVIDIA Merlin a všechny jeho části. Dále popisuje jak Merlin využít při implementaci škálovatelného předzpracování dat, návrhu a implementaci modelu, a generování predikcí ...
  • Predikce výkonů studentů 

   Author: Anna Kapitánová; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Dlouhodobým jevem českých vysokých technických škol je nízká úspěšnost studentů v dokončení studia. Školy se proto snaží poskytnout včasnou pomoc studentům, kteří mají problémy se studiem. K rozpoznání takových studentů ...
  • Rozšíření dat pomocí generativních adversariálních sítí 

   Author: Iveta Šárfyová; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Většina dat z reálného světa není rovnoměrně rozdělena do odpovídajících tříd, ale je nevyvážená, což může mít velký vliv na kvalitu predikce klasifikačních modelů. Obecný přístup k řešení tohoto problému je modifikace ...