Now showing items 1-2 of 2

  • Aproximace v logistické regresi 

   Author: Eliáš El Frem; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Logistická regrese je klasifikační metoda používaná při strojovém zpracování dat. Tato práce se zabývá optimalizací Bayesovského odhadu parametrů logistického modelu pomocí Laplaceovské aproximace. Dosavadní metody většinou ...
  • Sekvenční bayesovská poissonovská regrese 

   Author: Radomír Žemlička; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Sečkárová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Poissonovská regrese je populární zobecněný lineární model používaný k modelování diskrétních náhodných veličin, typicky počtů. Tato práce je zaměřena na problematiku jejího sekvenčního odhadování s regresními koeficienty ...