Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická detekce nebezpečných aktivit ve vnitřní síti 

   Author: Mikuláš Formánek; Supervisor: Machala Dawid; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Práce se zabývá automatickou detekcí škodlivého chování na vnitřní síti, srovnává nejnovější metody pro detekci. Praktická část je zaměřená na detekci útoků hrubou silou pomocí strojového učení bez učitele. Navrhované ...