Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro automatizovanou detekci vad ve spojení s metodami nedestruktivního testování 

   Author: Adam Maleček; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato práce se zabývá automatizovaným detekováním indikací vad na dílech testovaných metodami nedestruktivního testování, konkrétně magnetickou práškovou metodou. Jsou analyzována předchozí řešení daného problému a popsán ...