Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení možností využití různých predikčních modelů pro dostupná dopravní data 

   Author: Filip Hrubý; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Uglickich Evženie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Cílem předkládané diplomové práce je posoudit možnosti využití různých predikčních modelů pro analýzu dat, získaných ze dvou typů dopravních detektorů. Pro analýzu byla použita data, získaná z oblasti v okolí Dobřichovic. ...
  • Využití Bayesovských sítí pro analýzu nehodových dat 

   Author: Martin Zajíček; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Diplomová práce se zabývá využitím Bayesovských sítí pro analýzu nehodových dat. Data pochází z období let 2011-2021 z území hlavního města Prahy a přilehlých okresů Praha-východ a Praha-západ. Cílem práce je pomocí ...