Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení možností využití různých predikčních modelů pro dostupná dopravní data 

   Author: Filip Hrubý; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Uglickich Evženie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Cílem předkládané diplomové práce je posoudit možnosti využití různých predikčních modelů pro analýzu dat, získaných ze dvou typů dopravních detektorů. Pro analýzu byla použita data, získaná z oblasti v okolí Dobřichovic. ...