Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD 

   Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Porwiszová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, statistikou nehodovosti ...