Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza přesnosti vybraných způsobů určení odhadu polohy GPS přijímače 

   Author: Diblík Lukáš; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tématem této diplomové práce je analýza matematických metod, které slouží ke stanovení odhadu polohy a času pohybujícího se GPS přijímače. Práce je zaměřena především na kom-paraci těchto algoritmů z hlediska přesnosti ...
  • Map matching a route tracking v závislosti na kvalitě GPS dat 

   Author: Houda Prokop; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Svatoň Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
   Satelitní navigační měření nejsou nikdy dokonale bezchybná. Kvůli několika typům chyb, které ovlivňují přenos signálu otevřeným prostorem i urbanizovanou krajinou každé jednotlivé měření obsahuje určitou míru nejistoty. ...