Now showing items 1-3 of 3

  • Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče 

   Author: Robin Medgyesy; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při kterém bude implementováno ...
  • Využití vícesnímkové fotogrammetrie v dopravních interaktivních simulacích 

   Author: Natálie Hinková; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá možným využitím vícesnímkové fotogrammetrie při tvorbě scén do vozidlových simulátorů. Na základě analýzy dostupných metod pro zjednodušení 3D modelů získaných pomocí fotogrammetrie je vybrána optimální ...
  • Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD 

   Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Porwiszová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, statistikou nehodovosti ...