• Sportovní manažer 

      Autor: Schreiner Pavel; Vedoucí práce: Liška Tomáš; Oponent práce: Virius Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)