• Modelování cen na burzovním trhu 

      Autor: Michna Petr; Vedoucí práce: Sekničková Jana; Oponent práce: Kalčev Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)