• Využití dekonvoluce v 3D mikroskopii 

      Autor: Újezdský Petr; Vedoucí práce: Kukal Jaromír; Oponent práce: Klimt Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)