Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické nastavování velikosti neuronových sítí v omezeném čase 

   Author: Vojtěch Cahlík; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Holeňa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Algoritmy označované jako anytime slouží k produkování aproximativních výsledků, jejichž kvalita se s výpočetním časem zlepšuje. Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci anytime algoritmů v úlohách strojového učení za ...
  • Využití umělých neuronových sítí při řešení hlavolamu (N^2-1) 

   Author: Vojtěch Cahlík; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce se zaměřuje na využití umělých neuronových sítí při hledání řešení hlavolamu (N^2-1), která jsou blízká řešením optimálním. V první části práce je provedena analýza možností využití umělých neuronových sítí při řešení ...