Now showing items 1-1 of 1

  • Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti 

   Author: Marksfeld Alex Eduard; Supervisor: Romportl Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ktorej sa to týka. ...