Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up-Josef 

   Author: Pátek Václav; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kontinuální měření zatížení ostění odvodňovací štoly Strahovského tunelu během její ražby 

   Author: Kaisr Zbyněk; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Rieger Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv zpracování vzorku na výsledky meze tekutosti bobtnavých jílů 

   Author: Holíková Pavlína; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Hanusová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Charakteristika horninového prostředí štoly Josef 

   Author: Lahoda Václav; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerická analýza experimentu Mock-Up-Josef 

   Author: Esquivel Fernández Witman; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální ověření množství sorbované vody při plném nasycení bentonitu 

   Author: Hausmannová Lucie; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Zeman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studium změn teploty horninového masivu v blízkosti výrubu 

   Author: Skorkovský Tomáš; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Rieger Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komplexní návrh tlakové a těsnící zátky hlubinného úložiště 

   Author: Venkrbec Zbyněk; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Butovič Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Příprava a realizace bentonitového těsnění experimentu EPSP 

   Author: Vožech Jan; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   V České republice je na rok 2050 plánována výstavba hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Pro stavby tohoto typu jsou vzhledem k potřebě dlouhodobé bezpečnosti stanovena přísná pravidla. Celoevropský projekt DOPAS se ...
  • Vyhodnocení dat z experimentu DOPAS 

   Author: Hloušek Jaroslav; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Ve světě, kde se posunujeme neustále kupředu, ve výrobě, průmyslu i technologiemi, je nezbytné počítat s odpady. Proto je nutné se s nimi umět vypořádat. Jinak tomu není ani v oblasti jaderného průmyslu. Radioaktivní odpad ...
  • Alternativní požárně bezpečnostní řešení silničního tunelu 

   Author: Weisserová Kateřina; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Šaroch Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tunel pozemní komunikace je liniový podzemní objekt, který umožňuje plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením horských masivů, vodních překážek, osídlených oblastí, kulturně-historicky či ekologicky cenných území apod. ...
  • Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu 

   Author: Kollárová Mária; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca ...
  • Vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti těsnicích vrstev 

   Author: Tůma Michael; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Najser Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato práce řeší experimentálně vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti. Cílem této práce je ověřit, zda nehomogenita má vliv na geotechnické vlastnosti bentonitu a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje ...