Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti těsnicích vrstev 

   Author: Tůma Michael; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Najser Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato práce řeší experimentálně vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti. Cílem této práce je ověřit, zda nehomogenita má vliv na geotechnické vlastnosti bentonitu a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje ...