Now showing items 1-1 of 1

  • Alternativní požárně bezpečnostní řešení silničního tunelu 

   Author: Weisserová Kateřina; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Šaroch Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tunel pozemní komunikace je liniový podzemní objekt, který umožňuje plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením horských masivů, vodních překážek, osídlených oblastí, kulturně-historicky či ekologicky cenných území apod. ...