Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv mikrosiliky na vybrané vlastnosti betonu 

   Author: Filip Petřík; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato práce se zabývá vlivem jednotlivých druhů mikrosiliky na vybrané vlastnosti čerstvé betonové směsi a ztvrdlého betonu. Pro vyhodnocení těchto vlastností byl navržen experimentální program, v rámci kterého byly prováděny ...