Show simple item record

Assessment of using different prediction models for available traffic datadc.contributor.advisorRůžička Jiří
dc.contributor.authorFilip Hrubý
dc.date.accessioned2023-06-10T22:53:19Z
dc.date.available2023-06-10T22:53:19Z
dc.date.issued2023-06-10
dc.identifierKOS-1241006921005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/108990
dc.description.abstractCílem předkládané diplomové práce je posoudit možnosti využití různých predikčních modelů pro analýzu dat, získaných ze dvou typů dopravních detektorů. Pro analýzu byla použita data, získaná z oblasti v okolí Dobřichovic. Kvalita dat z detektorů byla ověřena explorativní datovou analýzou. Pro predikci dopravní intenzity bylo vybráno 8 různých modelů (ARIMA, Prophet, Naivní sezónní model, K-nejbližší sousedé, Random Forest, XGBoost, Hybridní model s XGBoost a Neuronové sítě). Na základě křížové validace a stanovením přesnosti použitých predikčních modelů byly jako nejlepší vybrány modely XGBoost a Prophet.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to assess the potential of using different prediction models for the data analysis obtained from two types of traffic detectors. The data obtained from the area around Dobřichovice were used for the analysis. The quality of the detector data was verified by exploratory data analysis. Eight different models (ARIMA, Prophet, Naive Seasonal Model, K-Nearest Neighbors, Random Forest, XGBoost, Hybrid Model with XGBoost and Neural Networks) were selected to predict traffic volume. Based on cross-validation and by determining the accuracy of the used prediction models, XGBoost and Prophet were selected as the best models.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdopravní proudcze
dc.subjectdopravní detektorycze
dc.subjectFCDcze
dc.subjectpredikční modelycze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectexplorativní datová analýzacze
dc.subjectARIMAcze
dc.subjectProphetcze
dc.subjectK-NNcze
dc.subjectRandom Forestcze
dc.subjectXGboostcze
dc.subjectNNARcze
dc.subjecttraffic floweng
dc.subjecttraffic detectoreng
dc.subjectFCDeng
dc.subjectprediction modelseng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectexplorative data analysiseng
dc.subjectARIMAeng
dc.subjectPropheteng
dc.subjectK-NNeng
dc.subjectRandom Foresteng
dc.subjectXGboosteng
dc.subjectNNAReng
dc.titlePosouzení možností využití různých predikčních modelů pro dostupná dopravní datacze
dc.titleAssessment of using different prediction models for available traffic dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeUglickich Evženie
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeInteligentní dopravní systémycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record