Show simple item record

Heterogenous Phantom of Human Pelvic for Purpose of Testing Hyperthermic Systemdc.contributor.advisorFišer Ondřej
dc.contributor.authorMichaela Široká
dc.date.accessioned2022-10-21T09:07:44Z
dc.date.available2022-10-21T09:07:44Z
dc.date.issued2022-06-14
dc.identifierKOS-1062776675805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104635
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo vytvořit anatomický heterogenní fantom pánevní oblasti, který by byl vhodný k testování prototypu systému pro regionální mikrovlnnou hypertermii pánve, vyvinutého na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Model byl vytvořen pomocí technologie 3D tisku podle numerického modelu získaného segmentací anonymizovaných CT snímků reálného pacienta. Výsledný model rozlišuje měkké tkáně, kosti a svaly, které jsou spojené s tukem. Pro tyto tkáně byly připraveny tekuté fantomy, jejichž dielektrické parametry jsou platné pro 70 MHz. Model byl zkompletován a následně byl těmito fantomy naplněn. Do modelu byly vloženy cíle pro hypertermickou léčbu, které byly naplněny agarovým fantomem. Do cílů byly zavedeny katetry umožňující měření teploty pomocí optických sond. Kompletní fantom byl vložen do prototypu hypertermického systému a během simulace léčby bylo provedeno měření teploty a přenosových parametrů. Z odrazových parametrů je patrné, že se v jedné rovině většina výkonu odrážela zpět. Jeden z cílů se ohřát nepodařilo, zbylé dva se ohřály o 1 °C za 9 min. Z výsledků však lze konstatovat, že fantom je po menších úpravách (zejména zajištění perfektního naplnění všech částí) vhodný pro testování hypertermických systémů.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis was to create an anatomical heterogeneous phantom of the pelvic area for purpose of testing a prototype system for regional microwave pelvic hyperthermia, developed at the Faculty of Biomedical Engineering CTU in Prague. The model was created using 3D printing technology according to a numerical model obtained by segmenting anonymized CT images of a real patient. The model distinguishes soft tissues, bones and muscles that are associated with fat. Liquid phantoms with dielectric parameters valid for 70 MHz were prepared for these tissues. The model was completed and subsequently filled with these phantoms. Hyperthermic treatment targets were inserted into the model and filled with an agar phantom. Catheters were implemented into the targets, enabling temperature measurement using optical probes. The finished phantom was inserted into a prototype hyperthermic system. Temperature and transmission parameters were measured during the treatment simulation. It is clear from the reflection parameters that most of the power was reflected back in one plane. One of the targets failed to heat up, the other two warmed up by 1 ° C in 9 minutes. However, the results show that the phantom is suitable for testing hyperthermic systems after minor modifications (especially ensuring perfect filling of all parts).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMikrovlnná hypertermiecze
dc.subjectfantomcze
dc.subjectpánevní oblastcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectMicrowave hyperthermiaeng
dc.subjectphantomeng
dc.subjectpelviceng
dc.subject3D printingeng
dc.titleHeterogenní fantom lidské pánevní oblasti pro účely testování mikrovlnného hypertermického systémucze
dc.titleHeterogenous Phantom of Human Pelvic for Purpose of Testing Hyperthermic Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBabák Milan
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record