Show simple item record

Utilization of LPWAN Networks for Traffic Flow Analysis in the Industrial Areadc.contributor.advisorLokaj Zdeněk
dc.contributor.authorMartin Franc
dc.date.accessioned2022-09-07T22:51:56Z
dc.date.available2022-09-07T22:51:56Z
dc.date.issued2022-09-07
dc.identifierKOS-1200344701105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104060
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce „Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu“ je analyzovat LPWAN technologii v řešeních Internetu věcí (IoT) a provedení jejich porovnání. Další část závěrečné práce se zabývá analýzou aplikací IoT implementovaných ve výrobních závodech ŠKODA AUTO a.s. Následuje návrh IoT aplikace v programovacím jazyce R určené k analýze dopravní zátěže ve výrobním závodě ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi a jsou navrženy metody pro zpracování senzorických dat. Poté následuje ověření navržených metod pro zpracování dat na testovacích datech. Na závěr je navržen budoucí rozvoj IoT řešení ve výrobních závodech ŠKODA AUTO a.s. a jsou zhodnoceny očekávané náklady a přínosy.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis "Utilization of LPWAN Networks for Traffic Flow Analysis in the Industrial Area" is to analyse LPWAN technology in Internet of Things (IoT) solutions and compare them. The next part of the final work deals with the analysis of IoT applications implemented in the production plants of ŠKODA AUTO a.s. The following is the design of an IoT application in R programming language designed for traffic load analysis at the ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav and methods for sensory data processing are proposed. The verification of the proposed methods for data processing on test data follows. Finally, the future development of IoT solutions in the production plants of ŠKODA AUTO a.s. and the expected costs and benefits are assessed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectLPWANcze
dc.subjectLoRaWANcze
dc.subjectSigfoxcze
dc.subjectNB-IoTcze
dc.subjectLTE-Mcze
dc.subjectIoTeng
dc.subjectLPWANeng
dc.subjectLoRaWANeng
dc.subjectSigfoxeng
dc.subjectNB-IoTeng
dc.subjectLTE-Meng
dc.titleVyužití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálucze
dc.titleUtilization of LPWAN Networks for Traffic Flow Analysis in the Industrial Areaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTöpfer Zdeněk
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record