Show simple item record

Power Measurement on VR-1 Training Reactordc.contributor.advisorKropík Martin
dc.contributor.authorJakub Beníšek
dc.date.accessioned2022-09-05T05:51:34Z
dc.date.available2022-09-05T05:51:34Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1083282262205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104027
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá popisem systému provozního měření výkonu na školním jaderném reaktoru VR-1. Rešeršní i experimentální část práce se zaměřuje výhradně na impulzní režim PMV. Součástí textu je i přehled metod detekce neutronů, neboť detekce neutronů je klíčová při určování výkonu na VR-1. Dále jsou zde popsány různé metody stanovování výkonu na výzkumných jaderných reaktorech. V poslední kapitole je popsán průběh a výsledky experimentu, prováděném na reaktoru VR-1, jehož cílem bylo určení diskriminačního napětí pro diskriminátor neutronových impulzů a dále stanovení hranice výkonu VR-1, do které je ještě možné použít systém impulzního měření výkonu.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the description of the system of operational power measurement on the school nuclear reactor VR-1. The research and experimental part of the thesis focuses exclusively on the impulse mode of OPM. An overview of neutron detection methods is also included, as neutron detection is crucial for determining power of the VR-1. Furthermore, various methods for determining the power of research nuclear reactors are described here. The last chapter describes the course and results of an experiment performed on the VR-1 reactor, the aim of which was to determine the discriminant voltage for the neutron pulse discriminator and to determine the VR-1 power limit, to which it is still possible to use a pulse power measurement system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDetekce neutronůcze
dc.subjectprovozní měření výkonucze
dc.subjectneutronový tokcze
dc.subjectNeutron detectioneng
dc.subjectoperational power measurementeng
dc.subjectneutron fluxeng
dc.titleMěření výkonu na školním reaktoru VR-1cze
dc.titlePower Measurement on VR-1 Training Reactoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJuříček Vlastimil
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record