Show simple item record

Study of Application of 3D Printing in Nuclear Industrydc.contributor.advisorŠeveček Martin
dc.contributor.authorŠtěpán Jedlan
dc.date.accessioned2022-09-05T05:51:33Z
dc.date.available2022-09-05T05:51:33Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1083588442805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104025
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá užitím aditivních metod z kovových materiálů, a to zejména do jaderného průmyslu. Úvodní část práce je věnována rešerši těchto metod, s důrazem na popis metody přímé energetické depozice, a zejména pak uplatnění aditivních metod v jaderném průmyslu. Kromě metody přímé energetické depozice je i více popsána metoda práškové lóže. Krátká část je pak věnována problematice zavedení standardů a problematice numerických simulací depozičních procesů. V experimentální části této práce jsou navrženy a vytištěny vzorky o různých depozičních parametrech z materiálu 08CH18N10T. Z tohoto materiálu byla provedena i oprava simulovaného defektu na nedeponovaném materiálu 08CH18N10T. Na závěr jsou srovnány naměřené materiálové vlastnosti deponovaného materiálu 08CH18N10T s hodnotami nalezenými pro materiál nedeponovaný. Výsledky poukazují na dobrou shodu s těmito hodnotami a v některých případech i lepší vlastnosti deponovaného materiálu.cze
dc.description.abstractThis bachelors degree project examines metal additive manufacturing and its use in nuclear power industry. Introduction of this project is devoted to research of additive manufacturing methods, with emphasis on direct energy deposition method and also use of these methods in nuclear power industry. Apart from direct energy deposition, powder bed fusion method is described as well. Short part of this project is devoted to standards implementation and numerical simulations of deposition processes. In the experimental part, samples with different deposition parametres are printed from 08CH18N10T material, using a direct energy deposition method. Also, repair of simulated defects is performed on a non-deposited 08CH18N10T material. In conclusion, measured material properties of deposited 08CH18N10T material are compared to non-deposited material properties. Results show a good agreement of the deposited material properties with the non-deposited material properties and in some cases even better properties of the deposited material.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectaditivní výrobacze
dc.subjectpřímá energetická depozicecze
dc.subjectjaderný průmyslcze
dc.subject3D printingeng
dc.subjectadditive manufacturingeng
dc.subjectdirect energy depositioneng
dc.subjectnuclear power industryeng
dc.titleStudie využití 3D tisku v jaderné energeticecze
dc.titleStudy of Application of 3D Printing in Nuclear Industryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČech Jaroslav
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record