Show simple item record

Mechanisms of electron acceleration in the preplasma of dense targetdc.contributor.advisorBabjak Róbert
dc.contributor.authorMarek Vlasák
dc.date.accessioned2022-09-06T11:51:52Z
dc.date.available2022-09-06T11:51:52Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1083588520805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104012
dc.description.abstractPráce se zabývá interakcí vysoce intenzivních laserových pulzů s předplazmatem hustého terče. Předplazma se tvoří samovolně před hustým terčem při dopadu spontánně emitovaného záření, které obvykle předchází hlavnímu pulzu. Během interakce hlavního pulzu s předplazmatem dochází k urychlení elektronů, a to zejména pomocí mechanismu DLA a stochastického ohřevu. Tyto mechanismy jsou v práci zkoumány pomocí 2D Particle-in-cell simulací. Pozorované jevy v simulacích jsou srovnány s teorií interakce laserových pulzů a plazmatu. Dále je diskutován vliv jednotlivých urychlujících mechanismů na energie a teploty urychlených elektronů v závislosti na délce předplazmatu.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the interaction of high-intensity laser pulses with the preplasma of a dense target. The preplasma is formed spontaneously in front of the dense target irradiated by a spontaneously emitted radiation that usually precedes the main pulse. During the interaction of the main pulse with the preplasma, electrons are accelerated, mainly by means of the DLA mechanism and stochastic heating. These mechanisms are investigated in the thesis using 2D Particle-in-cell simulations. The observed phenomena in the simulations are compared with the theory of the interaction of laser pulses and plasma. Furthermore, the influences of individual accelerating mechanisms on the energies and temperatures of the accelerated electrons are discussed, depending on the length of the preplasma.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject"urychlování elektronů"cze
dc.subject"předplazma"cze
dc.subject"relativistické laserové pulzy"cze
dc.subject"PIC simulace"cze
dc.subject"electron acceleration"eng
dc.subject"preplasma"eng
dc.subject"relativistic laser pulses"eng
dc.subject"PICsimulations"eng
dc.titleMechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terčecze
dc.titleMechanisms of electron acceleration in the preplasma of dense targeteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJirka Martin
theses.degree.disciplineInformatická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record