Show simple item record

Development of software for energy calibration of SuperNEMO detectordc.contributor.advisorMacko Miroslav
dc.contributor.authorFilip Koňařík
dc.date.accessioned2022-09-06T11:51:51Z
dc.date.available2022-09-06T11:51:51Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1083588446705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104011
dc.description.abstractTématem práce je vývoj kalibračního softwaru pro detektor SuperNEMO. Detektor SuperNEMO byl navržen k hledání dvojného bezneutrinového beta rozpadu - velmi vzácného procesu za fyzikou Standardního modelu. Energetická kalibrace detektoru bude prováděna pravidelně za pomoci specializovaného kalibračního systému. Za pomoci Monte Carlo simulací byla provedena studie problémů souvisejících s kalibrací. V rámci této práce zkoumám energetické ztráty elektronů procházejících detektorem a testuji různé přístupy lokalizace píků v energetickém spektru. Podařilo se mi naleznout korekci energetických ztrát elektronů na základě jejich naměřené energie a uražené vzdálenosti. Dále bylo zjištěno, že konvoluce Landauova a Gaussova rozdělení je vhodná k fitování píků v kalibračním spektru. Tyto výsledky budou otestovány na reálných datech a později implementovány v automatickém kalibračním softwaru.cze
dc.description.abstractThe thesis is dedicated to a development of calibration software for SuperNEMO detector. SuperNEMO detector is designed to search for neutrinoless double beta decay - a very rare process beyond the Standard Model. The energy calibration of the detector will be performed periodically using specialized automatic calibration system. Taking advantage of Monte Carlo simulation, the issues related to calibration measurement were investigated. I studied the electron energy losses in the detector. I also discuss different approaches for localization of peak positions in the spectrum. I managed to find an energy loss correction for electrons based on the measured electron energy and the distance the electron traveled. Furthermore, the convolution of Landau and Gauss functions were found to be suitable to fit the peaks in calibration spectra. These findings will be tested using real data and later implemented in the automatic calibration software.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject"dvojný beta rozpad"cze
dc.subject"SuperNEMO"cze
dc.subject"neutrino"cze
dc.subject"energetická kalibrace"cze
dc.subject"double beta decay"eng
dc.subject"SuperNEMO"eng
dc.subject"neutrino"eng
dc.subject"energy calibration"eng
dc.titleVývoj softwaru pro energetickou kalibraci pro SuperNEMO detektorcze
dc.titleDevelopment of software for energy calibration of SuperNEMO detectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvornický Rastislav
theses.degree.disciplineInformatická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record