Show simple item record

Analysis of the Possibilities of Implementing the Interner on for New BA Companydc.contributor.advisorHajzler Ota
dc.contributor.authorMartin Křešťák
dc.date.accessioned2022-09-03T22:52:43Z
dc.date.available2022-09-03T22:52:43Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1089127636405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103974
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku zavedení internetu na palubu letadel pro soukromé lety. Je rozdělena na několik částí, přičemž úvodní se věnuje technickým výzvám spojeným s internetovým připojením v letectví a vysvětluje různé způsoby jeho zprostředkování. Následuje analýza existujících řešení, která jsou v současné době nabízena na trhu. U každého řešení je analyzováno jeho pokrytí, rychlost připojení, cena a typ letadel. V krátkosti je nastíněno, jakým způsobem jsou tyto systémy implementovány na palubě letadel. Závěr této práce tvoří výhled do blízké budoucnosti, kdy se na trhu objeví nové technologie, které se v současné době nachází ve fázi vývoje.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the issue of providing internet access onboard business aviation airplanes. The first part of the thesis depicts the technical challenges of providing internet onboard aircraft and describes the types of telecommunications capable of providing it. Follows a section focusing on evaluating existing solutions on the market. These different solutions are analyzed based on the aircraft size, bandwidth, and coverage. Also, there is an explanation of how these solutions are implemented onboard BA airplanes. The thesis lastly provides a look ahead into the near future, where currently developing technologies will be progressively launched on the market.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInternetcze
dc.subjectSoukromé letectvícze
dc.subjectWi-Fi na paluběcze
dc.subjectInterneteng
dc.subjectBusiness aviationeng
dc.subjectWi-Fi onboardeng
dc.titleAnalýza možností zavedení internetu do letadel BA nově vznikající společnosticze
dc.titleAnalysis of the Possibilities of Implementing the Interner on for New BA Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBergman Jiří
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record