Show simple item record

3D modeling of compressor bladesdc.contributor.advisorLinkeová Ivana
dc.contributor.authorJaroslav Cibulka
dc.date.accessioned2022-06-24T22:52:34Z
dc.date.available2022-06-24T22:52:34Z
dc.date.issued2022-06-24
dc.identifierKOS-1201007076505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102991
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce bylo vytvoření parametrického 3D CAD modelu kompresorové lopatky NASA rotor 37 jako vhodné testovací geometrie pro analýzu numerických modelů. Za tímto účelem bylo provedeno odvození matematických vztahů geometrie MCA profilů lopatky a jejich následné sestavení pro vytvoření 3D modelu s výslednou parametrizací geometrie lopatky pomocí 11 parametrů pro každý profil lopatky. V první části byla vypočtena matematická formulace geometrie lopatky ve volně dostupném Python softwaru, včetně implementovaných parametrů modifikace sestavení 3D geometrie lopatky, ze které byla následně v další části vytvořena 3D CAD geometrie lopatky ve formátu .step. Pro analýzu vytvořené geometrie byly aplikovány základní kontrolní nástroje počítačové grafiky, kterými je analýza zobrazením pruhů zebry a zobrazení grafu křivosti křivek, pomocí kterých byla provedena analýza lopatky vytvořené z referenční parametrizace NASA rotor 37.cze
dc.description.abstractThe aim of master thesis was generation of 3D parametric CAD model of compressor blade NASA rotor 37 as a suitable geometry for testing numerical models. In order to complete this task the mathematical model of MCA blade profile geometry and further stacking for 3D model generation was derived with final blade parametrization with 11 parameters for each profile. Freeware open software was chosen for geometry generation. In the first part the mathematical model of blade \mbox{geometry}, including modification of stacking line, was defined. In the second part the 3D CAD model was prepared in desired .step format. For geometry analysis, the main control tools of computer graphics, such as zebra stripes and curvature graph, were introduced and apliyed on blade constructed from reference parameters of NASA rotor 37.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPočítačová grafikacze
dc.subjectNASA rotor 37cze
dc.subjectparametrický 3D CAD modelcze
dc.subjectkompresorová lopatkacze
dc.subjectComputer graphicseng
dc.subjectNASA rotor 37eng
dc.subjectparametric 3D CAD modeleng
dc.subjectcompressor bladeeng
dc.title3D modelování kompresorových lopatekcze
dc.title3D modeling of compressor bladeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFürst Jiří
theses.degree.disciplineMatematické modelování v technicecze
theses.degree.grantorústav technické matematikycze
theses.degree.programmeAplikované vědy ve strojním inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record