Show simple item record

Family Housedc.contributor.advisorDaďa Jaroslav
dc.contributor.authorKryštof Melkes
dc.date.accessioned2022-06-22T22:53:14Z
dc.date.available2022-06-22T22:53:14Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-980732171805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102757
dc.description.abstractSTAVBA RODINNÉHO DOMU SE NACHÁZÍ V KLIDNÉ LOKALITĚ ŠÁRECKÉHO ÚDOLÍ NA KRAJI MESTSKÉ ČÁSTO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – DEJVICE. CÍLEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYLO VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU STUDII A VYBRANOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – VE STUPNI KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ PRO RODINNÝ DŮM. ŘEŠENÝ POZEMEK SE NACHÁZÍ VE SVAŽITÉM TERÉNU ORIENTOVANÝM ZE ZÁPADU NA VÝCHOD S VÝHLEDEM NA KOSTEL SV. MATĚJE. V OKOLÍ NAVRHOVANÉHO DOMU NALEZNEME MNOHO ZAJÍMAVÝCH STAVEB VČETNĚ KOŇSKÉHO AREÁLU, HEŘMANOVA DVORA A VILY OD ČESKÉHO ARCHITEKTA JOSEFA PLESKOTA. HLAVNÍ MYŠLENOU PROJEKTU BYLO HARMONICKÉ ZACHOVÁNÍ VÝHLEDŮ A PROPOJENÍ EXTERIÉRU S INTERIÉREM. HLAVNÍ HMOTA DOMU ODDĚLUJE HORNÍ A DOLNÍ ZAHRADU. HMOTA Z CORTENU JE ORIENTOVANÁ DO ÚDOLÍ A NABÍZÍ KRÁSNÉ VÝHLEDY.cze
dc.description.abstractTHE FACILITY OF THE FAMILY HOUSE IS LOCATED NEARBY A QUITE LOCATION OF ŠARECKÉ ÚDOLÍ ON THE BOTTOM IN THE CITY DISTRICT OF THE CAPITAL CITY PRAGUE – DEJVICE. THE CONTENT OF THE BACHELOR¨S THESIS WAS TO DEVELOP AN ARCHITECTURAL STUDY AND A SELECTED PART OF THE PROJECT DOCUMENTATION – IN THE STAGE FOR BUILDING PERMITS FOR A FAMILY HOUSE. THE SOLVED LAND IS LOCATED FROM THE WEST TO THE EAST SLOPE WITH STUNNING VIEWS TO SAINT. MATĚJ CHURCH. IN THE NEARBY LOCATION CAN BY FOUND MANY INTERESTING COSTRUCTIONS SUCH AS HORSE AREAL, HERMAN DVUR AND A VILA FROM WELL-KNOWN CZECH ARCHITECT JOSEF PLESKOT. THE MAIN IDEA OF THE PROJECT WAS HARMONIC CONSERVATION OF VIEWS OF THE SURROUNDINGS AND CONNECTION AN EXTERIOR WITH INTERIOR. THE MAIL MASS OF THE HOUSE ACTS AS A BARRIER BETWEEN UPPER AND LOWER GARDEN. THE CORTEN MASS IS ORIENTED TO THE VALLEY AND PROVIDES BEATIFUL VIEWS.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectplochá střechacze
dc.subjectcortencze
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectflat flooreng
dc.subjectcorteneng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovotná Petra
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record