Show simple item record

New Center in Žilinadc.contributor.advisorDaďa Jaroslav
dc.contributor.authorVojtěch Vodička
dc.date.accessioned2022-06-20T22:56:21Z
dc.date.available2022-06-20T22:56:21Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096438305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102557
dc.description.abstractProjekt se zabývá návrhem nového centra obce Žilina, ze kterého zpracovává budovu obecního úřadu a bezbariérového bytového domu pojatého jako bydlení pro seniory či osoby s potřebou asistence sociálních pracovníků. Obec Žilina, nacházející se nedaleko Kladna, má současně přibližně 800 obyvatel, přičemž v rámci urbanistické studie byla navrhnuta rozšiřující zástavba, která tuto hodnotu navýší o několik set obyvatel. Zdejší prostředí je spíše maloměstského rázu, většina místních za prací dojíždí. Návrh se tedy snaží přiblížit tuto malou obec spíše městskému charakteru, i vzhledem k absenci původního vesnického rázu zástavby. Úřad zabírá nejčestnější pozici ve vesnici - je vyvrcholením urbanistické osy s původní alejí a zakončuje podélný prostor procházející vesnicí, koncepčně přebírá jeho důležitost a provádí ho svým vnitřkem. Tím provazuje veřejný prostor s interiérem budovy a stává se součástí veřejného dění. Bytový dům vytváří jakýsi lalok či oázu, která nabízí zklidněný prostor jako propustnou bariéru mezi reprezentativním prostorem návsi a zelenou osou obce. Návrh předkládá současnou architekturu v maloměstském kontextu a zařazení výtvarných prvků do veřejného prostoru.cze
dc.description.abstractThis project is a study of a new village centre proposal in Žilina and it further introduces designs of the town hall and a barrier-free apartment buidling for senior citizens and special needs residents. The village of Žilina, located nearby the city of Kladno, is currently populated by aproximately 800 citizens - the urban study proposed in this work increases this number by several hundred. Character of the village is nowadays closer to a town-like appearance, with not much of the original historical buildings left. Most of the inhabitants commute to work in nearby cities like Kladno or Prague, therefore their expectations match standarts of those those places. The building of municipal authority is positioned as the flagship of village‘s largest public space, a boulevard leading to the new square. The building takes this natural centerline and leads it through its interior. taking the corresponding public space through its interiors and becoming a part of the village‘s traffic. Aparment building‘s shape creates somewhat of a lobe on the borders of the space, allowing for a calm oasis functioning as a divider between the rushed life of the sqare and a green axis of the village. This proposal incorporates contemporary architeture into countryside and suburban spaces while using elements of art and graphic design.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectklíčová slova: obecní úřadcze
dc.subjectbezbariérové bydlenícze
dc.subjectvize pro Žilinucze
dc.subjectnávescze
dc.subjectcentrumcze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectkey words: municipal authority buildingeng
dc.subjecttown halleng
dc.subjectbarrier-free livingeng
dc.subjectŽilina masterplaneng
dc.subjectsquareeng
dc.subjecttown centreeng
dc.titleNové centrum v Žiliněcze
dc.titleNew Center in Žilinaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeOppelt Jan
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record