Show simple item record

Multifunctional building - Liberecdc.contributor.advisorDvořák Václav
dc.contributor.authorDavid Šiška
dc.date.accessioned2022-06-20T22:56:16Z
dc.date.available2022-06-20T22:56:16Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096430105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102532
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh souboru polyfunkčních domů v Liberci - v obci Kunratice. Hlavní myšlenka návrhu je začlenění nové zástavby do přírodní scenérie okolí Kunratic. Důležité bylo navázat na stávající nízkou zástavbu zahrádkářské kolonie a podpoření výhledů na Prosecký hřeben a Ještědsko-kozákovský hřbet, kde se nachází Ještěd. Řešený soubor obsahuje dva objekty, které jsou částečně začleněné do terénu. Objekty svojí podlažností reagují na nízkou zástavbu zahrádkářské kolonie a blízkých rodinných domů. Objekty jsou orientovány aby bylo využito slunečního svitu a zároveň byly zachovány výhledové linie na Prosecký a Kozákovský hřeben. Pro podpoření pocitu žití v přírodě je návrh koncipován s vůní dřeva. Jako hlavní konstrukční materiál pro dřevostavbu jsou použity lepené panely z CLT. Provozně jsou objekty navrženy s převažující funkcí pro bydlení. Objekt A je doplněn o dvoupodlažní kavárnu a maloobchodní prodejnu potravin. V objektu B se v přízemí nachází prostor určený pro prodejnu a půjčovnu sportovního vybavení pro turistiku, cykloturistiku a lyžování. Parkování pro rezidenty obou objektů je řešeno pod betonovými přístřešky. Přístřešky jsou využívány jako předzahrádky pro obyvatele domů, buď jako soukromé nebo komunitní.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the design of a set of multifunctional houses in Liberec - in the village of Kunratice. The main idea of ​​the design is to integrate the new development into the natural scenery around Kunratice. It was important to build on the existing low-rise gardening colony and support the views of the Prosecký ridge and the Ještěd-Kozák ridge, where Ještěd is located. The solved file contains two objects that are partially integrated into the terrain. With their storeys, the buildings respond to the low development of the gardening colony and nearby family houses. The buildings are oriented to take advantage of the sunshine and at the same time preserve the view lines of the Prosecký and Kozákovský ridges. To support the feeling of living in nature, the design is designed with the scent of wood. Glued CLT panels are used as the main construction material for wooden constructions. Operationally, the buildings are designed with a predominant function for housing. Object A is complemented by a two-storey café and a grocery retail store. In building B there is a space on the ground floor for a shop and rental of sports equipment for hiking, biking and skiing. Parking for residents of both buildings is provided under concrete shelters. Shelters are used as front gardens for homeowners, either as private or community.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPolyfunkční obejktcze
dc.subjectKavárnacze
dc.subjectBytycze
dc.subjectDřevostavbacze
dc.subjectCLTcze
dc.subjectmultifunctional objecteng
dc.subjectcoffeeeng
dc.subjectflateng
dc.subjectwooden buildingeng
dc.subjectCLTeng
dc.titlePolyfunkční dům - Libereccze
dc.titleMultifunctional building - Libereceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNeuman Petr
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record