Show simple item record

Transformation of the former Mayer´s factory into the cultural center of a small towndc.contributor.advisorŠourek Michal
dc.contributor.authorLenka Mandelová
dc.date.accessioned2022-06-20T22:55:32Z
dc.date.available2022-06-20T22:55:32Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096409005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102521
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá přeměnou bývalé Mayerovy továrny na kulturní centrum Dvora Králového nad Labem. Podnětem architektonického zásahu je upadající život uvnitř i kolem areálu způsobený nevhodným a neúplným využitím. To má za následek postupné chátrání objektů a ekonomický úpadek. Dalším podnětem je pak malá návštěvnost histrického centra turisty, kteří přijíždějí s cílem navštívit ZOO, nacházející se na okraji města. Konverzí továrního areálu vytvářím nový jedinečný veřejný prostor v historickém centru města. Hlavní náplní objektů je víceúčelový a loutkový sál, zábavně naučné centrum a restaurace. Návrh reaguje a respektuje charakter a historii areálu. Zároveň přináší inovaci, která otevírá nepřístupné prostory veřejnosti a vytváří atraktivní místo pro kulturní akce. Součástí konverze je revitalizace blízkého okolí, jejíž úpravou se definuje význam a charakter dnes nejasných prostorů. Dále se úpravou omezuje automobilová doprava a upřednostňují se pěší. Architektonický zásah obnovuje upadající kulturní život města a přispívá k budoucí ekonomické prosperitě areálu. Náplní objektů se vytváří příležitost pro kulturní vyžití pro místní obyvatele i turisty.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the transformation of the former Mayer's factory into the cultural center of Dvůr Králové nad Labem. The impulse for the architectural intervention is the declining life inside and around the premises caused by inappropriate and incomplete use. This has resulted in the gradual degradation of the buildings and economic decline. Another impulse is the low number of tourists visiting the historic center, who come to visit the zoo, located on the outskirts of the city. I am creating a new unique public space in the historic city center by converting the factory site. The main facilities are a multi-purpose and puppet hall, an entertainment and education center, and a restaurant. The design responds to and respects the character and history of the complex. At the same time, it brings an innovation that opens up inaccessible spaces to the public and creates an attractive location for cultural events. The conversion includes the revitalization of the surrounding area, which redefines the meaning and character of the now obscure spaces. Furthermore, the redevelopment reduces car traffic and prioritizes pedestrians. The architectural intervention restores the declining cultural life of the city and contributes to the future economic prosperity of the area. The filling of the buildings creates opportunities for cultural enjoyment for local residents and tourists.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectkulturní centrumcze
dc.subjecttovárnacze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectrevitalizationeng
dc.subjectcultural centereng
dc.subjectfactoryeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.titlePřeměna bývalé Mayerovy továrny na kulturní centrum malého městacze
dc.titleTransformation of the former Mayer´s factory into the cultural center of a small towneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePavelec Vít
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record