Show simple item record

Power plant conversion Garbe Praha 7 - Holešovicedc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorMariyam Kenzhayeva
dc.date.accessioned2022-06-20T22:55:10Z
dc.date.available2022-06-20T22:55:10Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096400005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102512
dc.description.abstractÚstřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy (Centrála) byla v době svého vzniku moderní městskou velkoelektrárnou, která však po vzniku Československé republiky přestala výkonnostně postačovat, vyčerpala svůj modernizační potenciál a nevyhovovala zejména prostorově. Dnes je komplex industriálních hal veřejně nepřístupný, téměř nevyužívaný a zašlý. Diplomová práce je zaměřena na transformace průmyslového areálu elektrárny v soudobé kulturní centrum, jehož hlavním cílem je zapojit lidi do aktivní účasti na kulturních procesech, aby se umění stalo součástí jejích každodenního žívota Vzniklý Kulturní dům „Centrála“ staví do centra svých aktivit návštěvníka, nikoli umělecké dílo. Zatímco tradiční muzea jsou primárně určena k vystavení umění a vyprávění o jeho historické hodnotě, Kulturní dům vidí veřejnost jako spolupracovníky v produkci kultury a vědění. Nyní, kdy intenzita reálné a virtuální komunikace nabývá na enormní úrovni a veškeré informace jsou dostupné všem, Kulturní dům poskytuje nástroje pro lepší orientaci v propojení uměleckých postupů a různých kulturních projektů a se stává prostorem neomezených znalostí vyměňovaných mezi odborníky a veřejností. Workshopy, přednášky, performance, participativní projekty dělají z Kulturního domu interdisciplinární platformu pro společné experimenty a komunikaci mezi lidmi z různých sociálních skupin a komunit, kde každý může studovat procesy probíhající v moderní kultuře a podílet se na nich. Názvem Centrála reflektuje návrh vzpomínku na multifunkční kořeny areálu budovy jako elektrárny, teplárny, vozovny a dílny Elektrických drah.cze
dc.description.abstractAt the time of its establishment, the Central Electric Power Station of the Royal Capital City of Prague (Centrála) was a modern large-scale power plant, which, however, ceased to be sufficient after the establishment of the Czechoslovak Republic. Today, the complex of industrial halls is inaccessible to the public, almost unused and run-down. The diploma thesis is focused on the transformation of the power plant industrial area into a contemporary cultural center. Its main aim is to encourage people to actively participate in culture and to make art an integral part of their everyday experience. The Cultural House “Centrála“ puts the viewer rather than the artwork at the centre of its activities. While traditional museums were largely designed to display works of art and tell visitors about their historical value, the Cultural House sees the public as its ally in the process of producing culture. Nowadays, when the intensity of real and virtual communication is becoming enormous and all information is available to everyone, the House of Culture provides tools for better orientation in the connection of artistic practices and various cultural projects and becomes a space of unlimited knowledge exchange between professionals and the public. Workshops, lectures, performances, participatory projects make the House of Culture a platform for joint experiments, where people from different social groups and communities interact with each other and play a continuously active part in contemporary culture. The name Centrála reflects the memory of the building‘s multifunctional roots, such as power plant, depot, and manufacture of electric railways.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstavby pro kulturucze
dc.subjectgaleriecze
dc.subjectprůmyslová hálacze
dc.subjectworkshopycze
dc.subjectkonverzecze
dc.subjectelektrárnacze
dc.subjectsolární panelycze
dc.subjectocelová konstrukcecze
dc.subjectcultural architectureeng
dc.subjectgalleryeng
dc.subjectindustrial halleng
dc.subjectworkshopseng
dc.subjectconversioneng
dc.subjectpower planteng
dc.subjectsolar panelseng
dc.subjectsteel structureeng
dc.titleKonverze elektrárny Garbe Praha 7 - Holešovicecze
dc.titlePower plant conversion Garbe Praha 7 - Holešoviceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHochmuth Adam
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record