Show simple item record

Multifunctional building - Liberecdc.contributor.advisorŠikola Petr
dc.contributor.authorLenka Dědinová
dc.date.accessioned2022-06-20T22:54:35Z
dc.date.available2022-06-20T22:54:35Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096378305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102499
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh souboru polyfunkčních domů na prázdném pozemku u hlavní dopravní komunikace mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Koncept architektonického řešení navazuje na zpracované urbanistické řešení lokality. Práce se věnuje souboru budov ve středu území na lukrativním místě u náměstí. Navržený objekt se skládá ze tří samostatných bytových domů se šikmou střechou, jako odkaz na horskou oblast, které vystupují ze společného soklu se zelenou střechou jako rodinné domy na louce. Polyfunkční dům je tvořen z obytné části a komerce. V přízemí se nachází komerčními prostory a byty, v suterénu společné garáže a v horní části jsou bytové jednotky. Nachází se zde byty různých velikostí od 2+kk po 6+kk. Architektonické řešení podporuje kompoziční osy lokality, ale zároveň nabízí průhledy územím. Objekty jsou navržené tak, aby svým obyvatelům poskytovali pohodlí, zázemí a kontakt s exteriérem.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to design a set of multifunctional houses on an empty plot of land near the main road between Liberec and Jablonec nad Nisou. The concept of the architectural solution follows the elaborated urban solution of the locality. The work deals with a set of buildings in the middle of the territory in a lucrative place near the square. The proposed building consists of three separate apartment buildings with a sloping roof, as a reference to the mountain area, which protrude from a common plinth with a green roof like family houses in a meadow. The multifunctional house consists of a residential area and commerce. On the ground floor there are commercial premises and flats, in the basement there are common garages and in the upper part there are residential units. There are apartments of various sizes from 2 + kk to 6 + kk. The architectural solution supports the compositional axes of the locality, but at the same time offers views of the area. The buildings are designed to provide their residents with comfort, facilities and contact with the exterior.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpolyfunkční důmcze
dc.subjectobytný důmcze
dc.subjectkomerční prostorcze
dc.subjectmultifunctional houseeng
dc.subjectresidential houseeng
dc.subjectcommercial spaceeng
dc.titlePolyfunkční dům - Libereccze
dc.titleMultifunctional building - Libereceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record