Show simple item record

Completion of City Blockdc.contributor.advisorLábus Ladislav
dc.contributor.authorDastan Mamatov
dc.date.accessioned2022-06-20T13:51:52Z
dc.date.available2022-06-20T13:51:52Z
dc.date.issued2022-06-11
dc.identifierKOS-984902704705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102361
dc.description.abstractNavrhovaná stavba se nachází mezi ulicemi V Botanice, Presslova a Štefánkova v Praze na Smíchově. Cílem bylo doplnění blokové zástavby a navržení nových pracovních a ubytovacích možností pro obyvatele. Urbanistické řešení reaguje na chybějící kontakt budov s ulicí a zároveň je zde snaha o navázání na štíty stávajících domů. Naše skupina rozdělila pozemek na tři části – západní, prostřední a východní, přičemž já jsem si vybral pozemek na východní straně bloku.cze
dc.description.abstractThe proposed building is located between V Botanice, Presslova and Štefánkova streets in Prague-Smíchov. The aim was to complete the block of flats and design new work and accommodation options for residents. The urban solution responds to the lack of contact of buildings with the street and at the same time there is an effort to connect to the gables of existing houses. Our group divided the land into three parts - west, middle and east, and I chose the land on the east side of the block.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOpen Space/Botanikacze
dc.subjectOfficecze
dc.subjectcoworkingcze
dc.subjectpraha 5cze
dc.subjectSmíchovcze
dc.subjectOpen Space/Botanikaeng
dc.subjectofficeeng
dc.subjectcoworkingeng
dc.subjectAndeleng
dc.subjectPrague 5eng
dc.titleDostavba bloku V Botanicecze
dc.titleCompletion of City Blockeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKoumar Tomáš
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record