Show simple item record

Student Housingdc.contributor.advisorSuske Petr
dc.contributor.authorBarbora Popaďáková
dc.date.accessioned2022-06-20T12:52:34Z
dc.date.available2022-06-20T12:52:34Z
dc.date.issued2022-06-11
dc.identifierKOS-1068848384605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102336
dc.description.abstractSo stále sa zvyšujúcim sa životným štandartom rastú aj nároky na študentské bývanie. Mojím cieľom je študentom poskytnúť vyšší komfort bývania než sú typické pražské koleje, ale nestratiť aktivný spoločenský život. Vznikajú tak byty, ktoré zahrňujú jak priestory umožňujúce jedinečnú interakciu s okolím, a zároveň poskytujú pokojné miesto k učení a odpočinku. To všetko v plánovanom centre umenia a umeleckej výuky Pragovka. Významnou súčasťou je tiež energetická udržateľnosť objektu, prezentovaná navonok k okoliu šetrnými panelmi K-kontrol.cze
dc.description.abstractAs living standards continue to rise, so do student housing requirements. My aim is to provide students with greater comfort than the typical Prague dormitories, but not to lose active social life. This leads to apartments, which include both spaces that allow unique interaction with the environment and, at the same time, provide a peaceful place to learn and rest. All in the planned centre of art and art teaching of Prague. An important part is also the energy sustainability of the facility, presented externally to the environment by the K-control panels.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstudentcze
dc.subjectbydlenícze
dc.subjectk-kontrolcze
dc.subjectudržitelnostcze
dc.subjectpragovkacze
dc.subjectstudenteng
dc.subjecthousingeng
dc.subjectk-kontroleng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.subjectpragovkaeng
dc.titleStudentské bydlenícze
dc.titleStudent Housingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJakeš Jiří
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record