Show simple item record

SUSTAINABLE LIVING IN A MEDIUM - SIZED CITYdc.contributor.advisorKordovský Petr
dc.contributor.authorNikola Kučírková
dc.date.accessioned2022-06-09T11:52:11Z
dc.date.available2022-06-09T11:52:11Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1184753285305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101508
dc.description.abstractCílem diplomního projektu je urbanistická úprava stávající realizace nové obytné čtvrti, určené pro rodinné domy. Parcelace byla provedena v rozporu s finančními možnostmi obyvatel středně velkého města. Práce se tedy zabývá novým udržitelným návrhem této oblasti. Součástí práce je také návrh samotného bydlení v rodinných domech.cze
dc.description.abstractThe aim of the diploma project is the urban design of the current implementation of a new residential area, designed for family houses. The parcelling was carried out in conflict with the financial possibilities of the inhabitants of the medium-sized city. The work therefore deals with a new sustainable design of this area. Part of the work is also the design of living in family houses.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectparcelacecze
dc.subjectbydlenícze
dc.subjectudržitelnostcze
dc.subjectrodinné domycze
dc.subjecturbanismeng
dc.subjectparcellingeng
dc.subjecthousingeng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.subjectfamily houseseng
dc.titleUDRŽITELNÉ BYDLENÍ VE STŘEDNĚ VELKÉM MĚSTĚcze
dc.titleSUSTAINABLE LIVING IN A MEDIUM - SIZED CITYeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠabart Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record