Show simple item record

Statistical properties of thermodynamic particle gas with combined potentialdc.contributor.advisorKrbálek Milan
dc.contributor.authorVít Pánek
dc.date.accessioned2022-06-08T11:51:40Z
dc.date.available2022-06-08T11:51:40Z
dc.date.issued2022-05-27
dc.identifierKOS-1199060117205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101368
dc.description.abstractTato práce se zabývá revizí potenciálů pro model termodynamického dopravního plynu. Počáteční část této práce je věnována úvodu do statistického odhadování odstupů vozidel, balančních částicových systému a jeho charakteristik. Důležitou částí je numerický model, který testuje analyticky odvozené charakteristiky modelů s různými potenciály. Dále obsahuje větu o subpoissonovskosti repulzivních systémů a její důkaz. Posledně se v této práci zkoumá rozdělení roztečí, které vyprodukoval numerický model termodynamického dopravního plynu se střednědosahovým kombinovaným potenciálem.cze
dc.description.abstractThis paper deals with the revision of potentials for the thermodynamic traffic gas model. The initial part of this work is devoted to an introduction to the statistical estimation of vehicle spacing, balancing particle systems and their characteristics. Important part is a numerical model that tests the analytically derived characteristics of models with different potentials. It also contains a theorem on subpoisson repulsive systems and its proof. Finally, this paper examines the distribution of the spacings produced by a numerical model of a thermodynamic transport gas with a medium-range combined potential.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbalanční částicové systémycze
dc.subjectdeflekcecze
dc.subjectdistribuce roztečícze
dc.subjectkombinovaný potenciálcze
dc.subjectMetropolis - Hastingscze
dc.subjectrepulzivní systémycze
dc.subjectrozptyl roztečícze
dc.subjectstatistická kompresibilitacze
dc.subjectstatistické odhadování odstupů vozidel (VHM)cze
dc.subjecttermodynamický dopravní plyncze
dc.subjectzobecněné inverzní Gaussovo rozdělení(GIG)cze
dc.subjectbalanced particle systemseng
dc.subjectclearance distributioneng
dc.subjectclearance varianceeng
dc.subjectcombined potentialeng
dc.subjectdeflectioneng
dc.subjectgeneralized inverse Gaussian distribution (GIG)eng
dc.subjectMetropolis-Hastingseng
dc.subjectrepulsive particle systemeng
dc.subjectstatistical compressibilityeng
dc.subjectthermodynamical traffic gaseng
dc.subjectvehicular headway modelling (VHM)eng
dc.titleStatistické vlastnosti termodynamického částicového plynu s kombinovaným potenciálemcze
dc.titleStatistical properties of thermodynamic particle gas with combined potentialeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZuščák Tomáš
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikované matematicko-stochastické metodycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record