Show simple item record

Playful Garden - Elementary School Terezíndc.contributor.advisorTrevisan Jitka
dc.contributor.authorHana Kroupová
dc.date.accessioned2022-03-11T15:51:34Z
dc.date.available2022-03-11T15:51:34Z
dc.date.issued2022-03-03
dc.identifierKOS-1240576343505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100134
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je přeměna areálu ZŠ Terezín. Cílem a hlavní snahou je vnést ke škole multifunkční zahradu, která dá dětem „školu hrou“ a příjemné prostředí, které bude vybízet žáky a zaměstnance školy k pobytu na zahradě. Celkové dopracování bakalářské práce bude dle dokumentu „Obsah bakalářské práce – Studijní program Krajinářská architektura, akt. 2021“ se zvláštním zaměřením na tyto prvky: Drobná architektura včetně architektonického a stavebního řešení. Navrhované prvky drobné architektury budou převážně autorské. •Dopracování a zpřesnění části – akumulační nádrž •Návrh vodního prvku Seznam specifických bodů dle posudků vedoucí práce, oponenta a zkušební komise: • Úpravy v části „kouzelný les“ o Redesign altánu o Zredukování počtu dřevin a změna druhové skladby o Obměna povrchu • Úpravy v části „hrací kout“ o Invenčně zpracované herní prvky o Dopracování míst k sezení • A další Úpravy BP se budou týkat jak grafické, tak textové části.cze
dc.description.abstractThe theme of the bachelors thesis is the transformation of the entire premises of the Terezin elementary school. The goal is to bring a multifunctional garden to the school, which will give children a place to learn through play, fun and enjoyment. The overall completion of the bachelor’s theses will be aimed - according the document “Obsah bakalářské práce – studijní program KA, akt. 2021” – at these specific elements: Objects of small architecture including architectonic and structural solutions. The designed elements of small architecture will be mostly made by the author. • Finishing and specifying parts of the accumulation tank • Design of a water element The list of specific points according to the reports of the thesis supervisor, the external reviewer and commission of the bachelor theses defence: • Edits in the part of “Magical forest” o Redesign of the arbour o Reducing the number of trees and changes to the species list o Changes of the ground surface • Edits in the part of “Play corner” o Inventively made playful elements o Finishing of the seating places • And others. The edits of the bachelor’s thesis will be both in the graphics part, and written part.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzákladní školacze
dc.subjectpřeměnacze
dc.subjectzahradacze
dc.subjectděticze
dc.subjecthravostcze
dc.subjectodreagovánícze
dc.subjectkouzlocze
dc.subjectElementary schooleng
dc.subjectTransformationeng
dc.subjectgardeneng
dc.subjectChildreneng
dc.subjectplayfulnesseng
dc.subjectspelleng
dc.titleHravá zahrada - ZŠ Terezíncze
dc.titlePlayful Garden - Elementary School Terezíneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFinger Jakub
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record