Now showing items 1-20 of 138

  • Muzeum Ticha - nový park Petra Ginze 

   Author: Lukáš Popelka; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Med Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Park u bývalého nádraží Holešovice-Bubny dlouho sloužil jako parkoviště, vrakoviště a odkladiště nepořádku všeho druhu v jednom. Spíš než park by se prostor dal nazvat jako jeden velký vágní terén. Tomu je ale konec. S ...
  • Zahrada u pečujícího domu, Radotín - Praha 16 

   Author: Barbora Husáková; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Matějka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Každý by si nepochybně přál dožít poslední léta života ve svém domě. Dřív nebo později nastane doba, kdy jsme nuceni vyhledat místo, které nám poskytne praktickou pomoc. Domovy, které nabízí péči, nejsou vždy šťastnou ...
  • Libčice nad Vltavou - Revitalizace katolického hřbitova a zahrada rozjímání 

   Author: Tereza Černíková; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Dumková Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Bakalářská práce navazuje na studii revitalizace katolického hřbitova a jeho okolí v Libčicích nad Vltavou, která vznikla v předchozím semestru. Studie se zabývá úpravou katolického hřbitova, jeho předprostoru společně s ...
  • Ways of Remembering 

   Author: Jana Bezrukova; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Endrle Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   V této bakalářské práci se zabývám revitalizací hřbitova v Libčicích nad Vltavou. Hlavním cílem je vytvořit prostředí, kde živí nacházejí útěchu a spojení při uctění památky zesnulých. Návrh řeší proměnu místa v respektující ...
  • Metamorfóza starého hřbitova - bývalý libocký hřbitov 

   Author: Tereza Prokopová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Vogelová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   V dnešní době, kdy se společnost neustále vyvíjí a mění, přicházejí i nové myšlenky ohledně tradičních způsobů rozloučení s našimi blízkými. Snažila jsem se vymyslet inovativní přístup k poslednímu rozloučení, tím je vsyp ...
  • Metamorfóza starého bubenečského hřbitova 

   Author: Tomáš Kunc; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Popelínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Hlavní myšlenkou bylo vytvořit místa pro různé způsoby ukládání pozůstalých. Tyto místa jsou symbolizovány přírodními živly. Prvním živlem je voda, umístěna u vstupu hřbitova, symbolizuje počátek života, symbol zrození, ...
  • Libčice nad Vltavou - Revitalizace katolického hřbitova a zahrada rozjímání 

   Author: Alžběta Malovaná; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Bakalářská práce vychází ze studie “The Libčice cemetery and BEYOND”, vypracované v zimním semestru 2023/2024 v ateliéru Rehwaldt. Návrh usiluje o maximální dostupné využití potenciálu místa tak, aby autentický charakter ...
  • Metamorfóza starého hřbitova - starý bubenečský hřbitov 

   Author: Barbora Trepková; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Dumková Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Můj návrh obnovy Bubenečského hřbitova se zaměřuje na znovuvyužití tohoto opuštěného místa od roku 1892. Hlavním cílem je přeměna hřbitova na prostor pro ukládání urn do kolumbária, s ohledem na aktuální trend - "V Praze ...
  • Esplanáda 

   Author: Julie Liprtová; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Architektonický návrh se zaměřuje na prostor kolem obchodního domu v Radotíně, kombinuje historické socialistické prvky s moderním designem. Dva nově vytvořené pocket parks transformují toto místo na prostor, kde se lidé ...
  • Plaza Mramorka 

   Author: Anna Tenglerová; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Popelínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Návrh se zabývá řešením prostoru před Radotínským nádražím. Jedná se o veřejný prostor sloužící jako dopravní uzel všech typů dopravy, i té pěší. Návrhem by se zlepšila dopravní situace, zároveň by vznikl prostor pro ...
  • Přednádražní prostor Radotín 

   Author: Vojtěch Svoboda; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Výsledkem návrhu přednádražního prostoru v Radotíně je přeměna neuceleného a neuspořádaného veřejného prostoru do podoby, která obyvatelům Radotína nabízí více možností využití tohoto území a zvyšuje přehlednost celé ...
  • Vzpomínková háj - Metamorfóza starého bubenečského hřbitova 

   Author: Michaela Kučerová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Olšanská Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Obsahem projektové práce dokumentace je starý Bubenečský hřbitov. Hřbitov se nachází v Praze v městské části Praha 6. V návrhu je kladen důraz na vytvoření prostoru pro všechny obyvatele.
  • Metamorfóza starého hřbitova - bývalý libocký hřbitov 

   Author: Valentina Voráčová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Finger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Problémy spojené s tradičními metodami pohřbívání, zejména pohřbíváním v rakvích a používáním chemických konzervantů, vedly k rozmyšlení o alternativních, udržitelnějších a ekologičtějších přístupech k pohřbívání. Tento ...
  • Regenerace vnitrobloku na Pražačce, Praha 3 

   Author: Alice Pachněvičová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Med Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-07)
   Obsahem projektové dokumentace je veřejný průchozí vnitroblok a ulice Nad Ohradou. Řešené území je umístěno v rámci Prahy 3 v severní části v blízkosti důležitého dopravního uzlu na Ohradě. V návrhu je kladen důraz na ...
  • Muzeum ticha 

   Author: Martina Pešťáková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-07)
   Podkladem pro vypracování bakalářské práce je studie zanedbaného a nedůstojného okolí památníku Brána nenávratna a budoucího muzea Ticha v pražských Holešovicích zpracovaná v zimním semestru 2022. Ideová studie nabízí ...
  • Muzeum ticha 

   Author: Tina Málková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-07)
   Bakalářská práce řeší podobu veřejného prostoru, který má vzniknout v okolí Muzea ticha. Toto muzeum vznikne ze současného nádraží Bubny a bude věnováno vzpomínce židů, kteří z tohoto místa byli deportování do koncentračních ...
  • Vlkovský lom, Tak trochu jiná náves 

   Author: Vojtěch Janeba; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Dumková Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-07)
   Řešené území o přibližné rozloze 0,75 ha se nachází v intravilánu vesnice Vlkova u Veselí nad Lužnicí skládající se z lomu s jeho bezprostředním okolím a dnes prázdné obecní parcely. Předmětem dokumentace je tvorba veřejného ...
  • Obnova předzámčí zámku Stránov 

   Author: Lucie Kadrmasová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-07)
   Bakalářská práce vychází ze studie na obnovu předzámčí zámku Stránov v Jizerním Vtelně u Mladé Boleslavi. Zámek se svým okolím byl vlivem politických událostí velmi dlouho zanedbáván a území ztratilo svůj ráz. Cílem projektu ...
  • Městské zahrádky / zahrádkové osady 

   Author: Michaela Mydlářová; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Zdebská Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-07)
   Centrum dění, na němž se podílejí všichni, kteří se zde objeví, ať se jedná pouze o průchozí, či o občany, kteří zde žijí. Jedná se o místo, kde byly v rámci zadání u přilehlého nádraží a brownfieldu, navrženy komunitní ...
  • Městské zahrádky / zahrádkové osady 

   Author: Michaela Mydlářová; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Vogelová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Centrum dění, na němž se podílejí všichni, kteří se zde objeví, ať se jedná pouze o průchozí, či o občany, kteří zde žijí. Jedná se o místo, kde byly v rámci zadání u přilehlého nádraží a brownfieldu, navrženy komunitní ...