Now showing items 1-20 of 119

  • Městské zahrádky / zahrádkové osady 

   Author: Michaela Mydlářová; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Vogelová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Centrum dění, na němž se podílejí všichni, kteří se zde objeví, ať se jedná pouze o průchozí, či o občany, kteří zde žijí. Jedná se o místo, kde byly v rámci zadání u přilehlého nádraží a brownfieldu, navrženy komunitní ...
  • Muzeum ticha 

   Author: Kateřina Dvořáková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Dumková Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Projekt řeší podobu veřejného prostoru, který má vzniknout v okolí Památníku ticha. Vymezení řešeného vychází z územní studie Bubny-Zátory, kterou aktuálně zpracovává městská část Praha 7.Návrh řešeného prostoru navazuje ...
  • Praha 5 - Zapomenutá místa 

   Author: Markéta Šeremetová; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Markevičová Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá řešením konkrétního veřejného prostoru na Praze 5 - Anděl v návaznosti na analýzu širších vztahů dané lokality. Vlastní návrh se zabývá problematikou dopravně exponovaného nevyužitého území, snaží ...
  • Muzeum ticha 

   Author: Lucie Jindrová; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Finger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá revitalizací předprostoru budovy Muzea ticha. Toto muzeum vnikne ze současné nádražní budovy v Bubnech v Holešovicích jako připomínka židovských obětí, které na tomto nádraží přišly o svobodu při ...
  • Krematorium Kladno 

   Author: Pavlína Turková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Finger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce navazuje na studii zanedbaného a nedůstojného okolí kladenského krematoria zpracované v předchozím semestru. Studie byla řešena ideově, kontextuálně, v návaznosti na okolní les. Cílem bakalářské práce je ...
  • Krematorium Kladno 

   Author: Viktorie Fedrselová; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce navazuje na studii zanedbaného a nedůstojného okolí kladenského krematoria zpracované v předchozím semestru. Studie byla řešena ideově, kontextuálně, v návaznosti na okolní les. Cílem bakalářské práce je ...
  • Vlkov - malý lom 

   Author: Kateřina Volková; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Vogelová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Návrh se zabývá okolím zatopeného lomu, kam na rozdíl od pískoven na severu obce míří kroky především místních obyvatel. Ve Vlkově chybí klasická náves, proto se návrh zabývá také vytvořením kvalitního prostoru pro setkávání ...
  • Krematorium Kladno 

   Author: Nikola Alice Hurychová; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Wágnerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce navazuje na studii zanedbaného a nedůstojného území v okolí současného kladenského krematoria. Ideová studie reaguje na současné environmentální problémy a navrhuje návrat k přirozenému a udržitelnému ...
  • Meziprostory Pražské tržnice, Holešovice 

   Author: Laura Jirásková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Pražská tržnica je verejný priestor, ktorý je zároveň dôležitým uzlom prepájajúcim pražské štvrte Holešovice a Karlín, ktoré budú do budúcna prepojené novou lávkou. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné, aby bol k jej revitalizácií ...
  • Krematorium Kladno 

   Author: Zuzana Purmová; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce navazuje na studii zanedbaného a nedůstojného okolí kladenského krematoria zpracované v předchozím semestru. Ideová studie poblíž stávajícího krematoria vymezuje pomocí linie vodního prvku nový obřadní ...
  • Obnova předzámčí zámku Stránov 

   Author: Anežka Lejhancová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Dumková Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Obsahem projektové dokumentace je předzámčí zámku Stránov. Zámek se nachází v obci Jizerní Vtelno, 10 km jižně od Mladé Boleslavy. Předzámčí dříve působilo jako hospodářský dvůr a do dnes jsou zde patrné známky hospodářského ...
  • Park Na Návrší - Rekreační prostor, Ruprechtice 

   Author: Natálie Orihelová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Dumková Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Projekt park Na Návrší se zabývá územím o rozloze 4 ha s nejvyšším bodem Ruprechtického lesoparku, skalkou, ve výšce 427 m n. m., která je pro území charakteristická. Prostor je z velké části tvořen vzrostlou sukcesní ...
  • Galaxie Háje 

   Author: Anežka Emma Wald; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Vogelová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Projekt pojednává prostor mezi panelovými domy a komerčními budovami u terminálu metra linky C Háje. Cílem návrhu je zjednodušit a zpřehlednit řešené území, zlepšit jeho prostupnost, sjednotit rozmanité skupiny uživatelů ...
  • Herní krajina na Jižním Městě, Praha - Jižní Město 

   Author: Agáta Syrová; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Dumková Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Bakalářská práce pojednává o nevyužité ploše sídlištní zeleně mezi stanicemi metra Opatov a Háje na sídlišti Jižní město. Součástí navržené studie je řešení prostranství v návaznosti na širší vztahy, vnesení nové funkce ...
  • Náměstí ve Vinoři 

   Author: Veronika Kučerová; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Finger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Návrh vytváří veřejné prostranství v místě, které je soudobým centrem Vinoře. Část je pojata jako tradiční náměstí, které je místo fasád domů vytyčeno čtyřúhelníkem stromů. Toto prostranství navazuje na vstup do supermarketu ...
  • Vnitroblok Novovysočanská 14, Praha 

   Author: Jan Kříž; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Gelová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Cílem bakalářské práce je krajinářské řešení vnitrobloku bytového domu a veřejného prostranství v okolí domu. Vnitroblok je revitalizován, aby posloužil nájemníkům domu k odpočinku, práci nebo volnočasovým aktivitám. Řešení ...
  • Vnitroblok a veřejné prostranství bytového domu, Novovysočanská 14, Praha 

   Author: Aneta Beránková; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Tématem bakalářské práce je revitalizace polosoukromého vnitrobloku a veřejného prostranství bytového domu Novovysočanské 14. Záměrem návrhu vnitrobloku je vytvořit prostor, který bude dávat lidem příležitost odpočinku. ...
  • Křídla - Rekreační prostor na návrší, Ruprechtice 

   Author: Nataly Muzikářová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Šmídová Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Předmětem dokumentace je rekreační prostor, který se nachází v třetí největší městské části Liberce a je součástí Ruprechtického lesoparku. Z jihu je řešené území ohraničeno hřbitovní zdí, na východě se nachází v bezprostřední ...
  • Vnitroblok Chabořovická 

   Author: Michaela Tolopčenková; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Gelová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tématem bakalářské práce je revitalizace Chabařovického vnitrobloku na sídlišti Ďáblice v Praze. Vnitroblok Chabařovická je tvořen čtyřmi samostatnými deskovými domy, které se v rozích vnitrobloku nestýkají a zároveň jsou ...
  • Engelův zelený pás - náměstí Interbrigády 

   Author: Paola Recmanová; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Vogelová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Návrh nového parkového náměstí se řídí heslem v jednoduchosti je krása. Prostor si klade za cíl stát se útočištěm pro lidi z nejbližšího okolí, hlavně tedy studenty z okolních škol a seniory. Vytváří příjemné prostranství ...