Now showing items 3352-3371 of 49243

   Subject
   aviation,ECG,heart rate variability,tiredness [1]
   AVR,regulator,alternator,excitation system,regulation,exciter,static excitation system,brushless excitation system,limiter,thyristor bridge rectifier,regulation circuit,critical amplification [1]
   AVR,regulátor,alternátor,budicí systém,regulace,budič,statický budicí systém,bezkartáčový budicí systém,omezovač,tyristorový můstkový usměrňovač,regulační obvod,kritické zesílení [1]
   aws [1]
   Axial Fan [1]
   Axial Fan, Plain Bearing, Liquid Friction, Hydrodynamic Lubrication [1]
   Axial Fan, Variable pitch mechanism, rotation of rigid body, Product of inertia, experimental balancing, SolidWorks [1]
   axial impeller, hydrofoil impeller, homogenizing, suspension [1]
   axial prestrain [1]
   Axial prestretch [1]
   axial system, mobility of spine, breathing excercises, vertebral algic syndrom [1]
   axiální míchadlo, etážové míchadlo, hydrodynamicky optimalizované míchadlo, homogenizace, suspendace, suspenze [1]
   axiální systém, pohyblivost páteře, dechová cvičení, vertebrogenní algický syndrom [1]
   Axiální ventilátor, kluzné ložisko, kapalné tření, hydrodynamické mazání [1]
   Axiální ventilátor, mechanismus natáčení lopatek, rotační pohyb tělesa, deviační moment, experimentální vyvažování, SolidWorks [1]
   Axisymmetric Air Jet Flow, Passive Flow Control, Resonator [1]
   Axle,strain gauge,strain gauge measurement [1]
   AXUV,GOLEM,tomografie,vyzařování plazmatu [1]
   AXUV,GOLEM,tomography,plasma radiation [1]
   azbest [2]