Show simple item record

Best-estimate analysis of the iodine release from WWER-1000/V320 containment during LB LOCAdc.contributor.advisorKecek Adam
dc.contributor.authorIana Zamakhaeva
dc.date.accessioned2022-02-08T14:51:17Z
dc.date.available2022-02-08T14:51:17Z
dc.date.issued2022-02-03
dc.identifierKOS-1087892647605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99624
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá best-estimate analýzou zdrojového členu se zaměřením na únik jódu z kontejnmentu VVER-1000/V-320. Uvedená problematika byla řešena pro podmínky velké havárie s únikem chladiva (LB LOCA, large-break loss-of-coolant accident). Teoretická část práce zahrnuje popis kontejnmentu VVER-1000/V-320 s důrazem na systémy likvidace a lokalizace havarijních stavů a problematiku transportu jódu v kontejnmentu, popis základních principů bezpečnostních analýz, a stručný úvod do výpočetních kódu použitých pro účely této práce, konkrétně COCOSYS (COntainment COde SYStem) a SUSA (Software for Uncertainty and Sensitivity Analysis). Experimentální část práce je věnována provedení samotné best-estimate analýzy. Příprava vstupních dat pro analýzu zahrnovala určení počátečních a okrajových podmínek, které mohly mít vliv na chemické chování jódu během havárie, stanovení best-estimate hodnot a určení rozsahu, ve kterém se zkoumané veličiny mohou nacházet. Následně byla vytvořena sada vstupních souborů, které byly spočteny pomocí výpočetního kódu COCOSYS. Konečné vyhodnocení, které zahrnovalo neurčitostní a citlivostní analýzu, bylo provedeno v programu SUSA.cze
dc.description.abstractThe master thesis is aimed at best-estimate analysis of source term with emphasis on iodine release from containment building WWER-1000/V-320. These problematics was applicated to large-break loss-of-coolant accident (LB LOCA) conditions. The theoretical part of the paper includes WWER-1000/V-320 containment description with emphasis on liquidation and localisation of accident conditions and iodine transport problematics in containment building, basic principles of safety analyses, and brief introduction to computational codes used for this thesis, namely COCOSYS (COntainment COde SYStem) and SUSA (Software for Uncertainty and Sensitivity Analysis). The experimental part of the thesis is aimed at performing best-estimate analysis itself. The input preparation for the analysis includes determination of initial and boundary conditions which can affect iodine behaviour during an accident, specification of best-estimate values, and their range. The next step of the analysis was to prepare a set of inputs for COCOSYS. Finally, an evaluation towards the release of iodine into environment was conducted in SUSA and includes uncertainty and sensitivity analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKontejnmentcze
dc.subjectbezpečnostní analýzycze
dc.subjectbest-estimate metodikacze
dc.subjectvýpočetní kódcze
dc.subjectpočáteční a okrajové podmínkycze
dc.subjectzdrojový člencze
dc.subjectCOCOSYScze
dc.subjectchování jóducze
dc.subjectContainment buildingeng
dc.subjectsafety analyseseng
dc.subjectbest-estimate methodeng
dc.subjectcomputational codeeng
dc.subjectinitial and boundary conditionseng
dc.subjectsource termeng
dc.subjectCOCOSYSeng
dc.subjectiodine behavioureng
dc.titleBest-estimate analýza úniku jódu z kontejnmentu VVER-1000/V320 během LB LOCAcze
dc.titleBest-estimate analysis of the iodine release from WWER-1000/V320 containment during LB LOCAeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Ondřej
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record