Show simple item record

Identifying factors influencing traffic volumesdc.contributor.advisorGros Ivan
dc.contributor.authorLadislav Bartuška
dc.date.accessioned2021-11-19T15:19:11Z
dc.date.available2021-11-19T15:19:11Z
dc.date.issued2021-08-27
dc.identifierKOS-540339601905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98539
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá problematikou dopravního plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst. V rámci práce byla provedena analýza faktorů ovlivňující intenzity dopravy na dopravní síti na území měst a obcí a v jejich přilehlém okolí, a to zejména v návaznosti na návrh identifikace významnosti faktorů ovlivňující dopravní provoz pro potřeby případného využití v dopravním plánování v rámci zvyšování udržitelnosti mobility. Návrh spočívá ve stanovení indikátorů udržitelné mobility a v aplikaci metod multikriteriální rozhodovací analýzy pro identifikaci významnosti těchto indikátorů pro potřeby dopravního a územního plánování měst. Práce se dále zabývá změnami v dopravním chování obyvatel České republiky způsobené mimořádnou událostí v podobě vládních plošných opatření nařízených v březnu roku 2020 z důvodu zamezení šíření nákazy nemoci COVID-19.cze
dc.description.abstractThis dissertation deals with the issue of transport planning in relation to sustainable urban development. The work includes an analysis of factors affecting the traffic volumes on the transport network in cities and municipalities and in their vincity, especially in connection with the proposal for identification of the importance of factors affecting traffic for possible use in transport planning to increase mobility sustainability. The proposal consists in setting indicators of sustainable mobility and in the application of methods of multicriteria decision analysis to identify the significance of these indicators for the needs of transport and urban planning. The thesis also deals with changes in travel behavior of the Czech population caused by an emergency in the form of goverment area measures ordered in March 2020 to prevent the spread of COVID-19 disease.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectIntenzity dopravycze
dc.subjectudržitelný rozvojcze
dc.subjectdopravní plánovánícze
dc.subjectdopravní chování obyvatelcze
dc.subjectmultikriteriální rozhodovací analýzacze
dc.subjectindikátory udržitelné mobilitycze
dc.subjectTraffic volumeseng
dc.subjectsustainable developmenteng
dc.subjecttransport planningeng
dc.subjecttravel behavioureng
dc.subjectmultiple-criteria decision analysiseng
dc.subjectsustainable mobility indicatorseng
dc.titleNávrh identifikace faktorů ovlivňujících objemy dopravycze
dc.titleIdentifying factors influencing traffic volumeseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeCempírek Václav
theses.degree.disciplineDopravní logistikacze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeLogistikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record