Show simple item record

Affortable Housingdc.contributor.advisorHlaváček Dalibor
dc.contributor.authorLucie Řeháková
dc.date.accessioned2021-06-22T10:51:45Z
dc.date.available2021-06-22T10:51:45Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-964350199905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95806
dc.description.abstractPředmětem práce je návrh bytového družstevního domu "Baugruppe", jako součást dostavby městského bloku v berlínské čtvrti Kreuzberg. Konceptem bydlení projektu Baugruppe Berlín je výhodné kolektivní bydlení, které má velké zastoupení v Berlíně a to nejen z důvodů ekonomických, ale také z hlediska přidaných hodnot stavby. V projektu se jedná zejména o různorodé byty a společné prostory jako je prádelna, společenská místnost, střešní terasa a společný dvůr, pro vytvoření sousedské kultury. Část prostorů je využívána veřejnou kavárnou, která aktivuje sousedství a může nabídnout chybějící práci. Celému projektu je dána jasná modulace, která se promítá do charakteru celé budovy.cze
dc.description.abstractThe subject of the work is the design of an apartment building "Baugruppe", as part of the completion of the city block in the Kreuzberg district of Berlin. The housing concept of the Baugruppe Berlin project is advantageous collective housing, which has a large representation in Berlin, not only for economic reasons, but also in terms of the added value of the building. The project mainly involves various apartments and common areas such as a laundry room, a common room, a roof terrace, and a common courtyard, to create a neighboring culture. Part of the space is used by a public cafe, which activates the neighborhood and can offer the missing work. The whole project is given a clear modulation, which is reflected in the character of the whole building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdostupné bydlenícze
dc.subjectbaugruppe berlíncze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectatelier hlaváček-čeněkcze
dc.subjectberlíncze
dc.subjectaffordable housingeng
dc.subjectbaugruppe housingeng
dc.subjectbaugruppe berlíneng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectberlíneng
dc.titleDostupné bydlení, Berlíncze
dc.titleAffortable Housingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJelínek Robert
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record