Show simple item record

Social and Cultural Centredc.contributor.advisorGirsa Václav
dc.contributor.authorBarbara Kraus
dc.date.accessioned2021-06-21T14:51:49Z
dc.date.available2021-06-21T14:51:49Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-862671351905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95690
dc.description.abstractNávrh společenského a kulturního cetra jako jedné z budov v rámci obnovy zaniklého hospodářského dvora v obci Stvolínky nedaleko České Lípy. Nová budova respektuje umístěný a rozměry původní stavby. Je navržena jako podlouhlá přízemní stavba s šikmou střechou a fasádou z lícových cihel. Kulturní a společenské cetrum má sloužit hlavně jako místo setkávání pro všechny generace. Je tvořeno dvěma klubovnami, kavárnou a společenským sálem.cze
dc.description.abstractDesign of a social and cultural center as one of the buildings within the restoration of the defunct farmyard in Stvolínky near Česká Lípa. The new building respects the location and dimensions of the original building. It is designed as an elongated ground floor building with a sloping roof and a brick facade. The cultural and social center is to serve mainly as a meeting place for all generations. It consists of two clubrooms, a cafe and a hall.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCentrumcze
dc.subjectspolečenský sálcze
dc.subjectklubovnycze
dc.subjectkavárnacze
dc.subjecthospodářský dvůrcze
dc.subjectsocial centereng
dc.subjectclubroomseng
dc.subjectcafeeng
dc.subjecthalleng
dc.subjectfarmyardeng
dc.titleSpolečenské a kulturní centrum, Stvolínkycze
dc.titleSocial and Cultural Centreeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKantová Olga
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav památkové péčecze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record