Show simple item record

Candidate Experiencedc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorRadka Škrábová
dc.date.accessioned2021-06-20T22:51:25Z
dc.date.available2021-06-20T22:51:25Z
dc.date.issued2021-06-20
dc.identifierKOS-878879683405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95662
dc.description.abstractTéma mé diplomové práce je „Candidate Experience“. Cílem této práce je zmapovat současnou candidate experience v XY společnosti, a také navrhnout možná zlepšení, jak candidate experience podpořit. V teoretické části jsem se zabývala samotným termínem Candidate ex-perince a aspekty, které candidate experience přímo ovlivňují, jako je značka zaměstnavatele, techniky, jak talenty zaujmout, cesta kandidáta v náborovém procesu a obecnými doporučeními, jak zlepšit candidate experience. V praktické části jsem využívala teoretické znalosti z první části. Vedla jsem rozhovory s kandidáty, kteří by-li zamítnuti po posledním kole pohovoru nebo s těmi, kteří se roz-hodli odmítnout nabídku, data jsem čerpala z roku 2019. Rozhovor tvořily jak otevřené otázky ohledně zkušeností s náborem, tak i čí-selné hodnocení jednotlivých kroků náborového procesu. V poslední části jsem navrhovala doporučení, jak zlepšit candidate experince v XY společnosti na základě zjištěné zpětné vazby od kandidátů.cze
dc.description.abstractMy master’s thesis topic is “Candidate experience”. The purpose of the thesis is to map the current candidate experience in the XY Company and to recommend what can the XY Company improve. In the theoretical part, I was describing the Candidate Experience term and its aspects, which have the major impact on the candidate expe-rience such as Employer Brand, Talent Attraction (including the talent attraction techniques), Candidate Journey and the recommen-dations on how to influence the Candidate Experience in general. In the practical part I was transforming the theoretical knowledge in-to practice. I was having phone conversations with candidates who were not selected after the final round of the interview and with those who have declined the offer in the year 2019. I was asking them open questions related to their candidate experience from the process as well as asking about their personal ratings of each step. In the end I made suggestions how to improve the candidate experience in the XY Company based on the results I have received.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCandidate Experiencecze
dc.subjectLidské zdrojecze
dc.subjectNáborcze
dc.subjectTalentcze
dc.subjectKandidáticze
dc.subjectCandidate Experienceeng
dc.subjectHuman Resourceseng
dc.subjectRecruitmenteng
dc.subjectTalenteng
dc.subjectCandi-dateeng
dc.titleCandidate Experiencecze
dc.titleCandidate Experienceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record