Show simple item record

What to do with Vinoř? Vinoř - New Square and Parkdc.contributor.advisorRehwaldt Till
dc.contributor.authorBerenika Pilařová
dc.date.accessioned2021-06-18T09:51:35Z
dc.date.available2021-06-18T09:51:35Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-964658036005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95549
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o přeměně míst v centru Vinoře na náměstí a park. Projekt je vyústěním snahy o definování nového centra, neboť se historické náměstí ocitlo na kraji obce a zcela neplní funkce hlavního veřejného prostoru. Nově jsou definována vhodná místa pro plnění těchto funkcí a navrženy veřejné prostory v návaznosti na okolí. Náměstí je koncipováno jako hlavní veřejný prostor pro konání různých akcí a festivalů. Park jej propojuje se základní školou, poskytuje možnost návštěvy nové kavárny a blízkého dětského hřiště. Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis is about the transformation of places in the center of Vinoř into a square and a park. The project is the result of an effort to define a new center, as the historic square is located on the edge of the town and does not function as the main public space. New places fulfilling these functions are newly defined and public spaces are designed in connection with the surroundings. The square is designed as the main public space for various events and festivals. The park connects it with the primary school, provides the opportunity to visit a new cafe and a nearby playground. The aim of the work is to complete the study to the level of the documentation for construction management and construction implementation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectparkcze
dc.subjectnáměstícze
dc.subjectVinořcze
dc.subjectkrajinářská architekturacze
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectparkeng
dc.subjectsquareeng
dc.subjectVinořeng
dc.subjectlandscape architectureeng
dc.titleCo s Vinoří? Vinoř - nové náměstí a parkcze
dc.titleWhat to do with Vinoř? Vinoř - New Square and Parkeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFinger Jakub
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record